Wycinka drzew, krzewów i gałęzi w pasach eksploatacyjnych linii napowietrznych SN na terenie RD Wolsztyn – 7 zadań (wycinka zerowa i serwisowa)

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Wycinka drzew, krzewów i gałęzi w pasach eksploatacyjnych linii napowietrznych SN na terenie RD Wolsztyn – 7 zadań (wycinka zerowa i serwisowa)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o. RD Wolsztyn, Przemysłowa 3, 64-200, Wolsztyn


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in