Dostawy oleju napędowego grzewczego (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju napędowego grzewczego /opałowego/ (ok. 100 tyś. dm3) w 2021 roku do obiektów Gminy Dąbrowa – wg warunków umowy /załącznik nr 1 do SIWZ/
2. Parametry /standardy jakościowe/ przedmiotowego oleju:
• wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg
• zawartość siarki max. 0,1 %
• gęstość w temp. 15 st. C max. 860 kg/m3
• barwa: czerwona
• temperatura zapłonu – min. 56 st.C
• zawartość wody – max. 200 mg/kg

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
Dąbrowa 49-120
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Gmina Dąbrowa
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56
Dąbrowa 49-120
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in