Dostawa oprogramowania

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 11:00


» Location

Al. Niepodległości 188 b
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Al. Niepodległości 188 b
Warszawa 00-608
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in