„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Erminów”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Erminów.
Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami,
c) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej
d) wymagany okres gwarancji na oferowany pojazd wraz z wyposażeniem co najmniej 24 miesiące liczone od daty odbioru sprzętu potwierdzonego protokołem odbioru.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ, a szczegółowe obowiązki Wykonawcy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest przeprowadzić 1 dniowe szkolenie obsługi pojazdu pożarniczego - 8 godz. dla min. 2 przedstawicieli Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego samochodu wraz z jego wyposażeniem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 10:00


» Location

Erminów 10a
Rybno 96-514
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Erminowie
Erminów 10a
Rybno 96-514
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in