Zapewnienie kompleksowej usługi specjalistycznego tłumaczenia symultanicznego w trybie online podczas ogólnoświatowego Forum Zarządzania Internetem 2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej usługi specjalistycznego tłumaczenia symultanicznego w trybie online podczas ogólnoświatowego Forum Zarządzania Internetem 2020 (dalej „IGF 2020” lub „Forum” lub „wydarzenie”).„IGF 2020” to międzynarodowa inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych (dalej „ONZ”), której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji na temat spraw zarządzania Internetem. To wydarzenie mające charakter wielostronnego forum, które zrzesza wszystkich interesariuszy debaty o tym obszarze, niezależnie od tego, czy reprezentują rząd danego kraju, sektor prywatny, organizacje pozarządowe, środowisko techniczne, czy też środowisko naukowe - na równych zasadach oraz w drodze otwartego procesu.
Merytoryczny zakres tegorocznego Forum Zarządzania Internetem będzie koncentrował się wokół kwestii zaufania, wykorzystania danych, gospodarki platformowej oraz wpływu technologii na kwestie klimatyczne. IGF 2020 będzie miejscem otwartej i realnej debaty m.in. o przyszłości platform internetowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 12:00


» Location

Królewska 27
Warszawa 00-060
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Translation and interpreting

» Buyer data

Ministerstwo Cyfryzacji
Królewska 27
Warszawa 00-060
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in