Udział w postępowaniu pn. "Sukcesywne dostawy artykuów chemii gospodarczej dla Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A." kopia

» Notice description

Departament Zakupów planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej w zakresie i ilościach wskazanych w Załączniku nr 2 do zapytania dołączając wypełniony Formularz cenowy.
Wykonawców zainteresowanych udziałem prosimy o przesłanie stosownej informacji poprzez zakładkę "Pytania/Informacje".

Wykonawców mogących zrealizować przedmiot zamówienia i zainteresowanych udziałem w postępowaniu prosimy o stosowne potwierdzenie poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego opcji "tak". Następnie proszę przesłać informację w systemie korzystając z opcji "zapisz" i "złóż ofertę" dołączając wypełniony formularz z zakresem oferowanej dostawy.

Jednocześnie oferentów niezarejestrowanych na Platformie Zakupowej w Grupie TAURON prosimy o przesłanie następujących informacji:

1. Nazwa i adres firmy
2. Nr NIP
3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wszczętym postępowaniu
4. Dane kontaktowe

Zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 17.04.2020 r. do godziny 10:00.

Wymagane dane są niezbędne do wprowadzenia Państwa do Bazy Wykonawców, a następnie przesłania informacji o wszczęciu postępowania.

Niniejsze zapytanie o informację nie stanowi zaproszenia do składania ofert cenowych. Podana w zgłoszeniu cena szacunkowa zostanie wykorzystana wyłącznie jako informacja do celów budżetowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in