Usługa prowadzenia przeglądów i konserwacji oraz napraw systemów przeciwpożarowych w obiektach UMCS.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi prowadzenia przeglądów i konserwacji: systemów alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), systemów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych, innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralami sygnalizacji pożarowej (CSP), oraz napraw systemów przeciwpożarowych w obiektach UMCS. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
Lublin 20-031
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in