Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora i systemu informatycznego, dostawa odczynników do analizatora hematologicznego wraz z jego dzierżawą oraz dostawa odczynników do analizatora RKZ z kooksymetrią wraz z jego dzierżawą na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Laboratorium Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający specyfikację asortymentowo- ilościową wraz z parametrami techniczno-użytkowymi, stanowią Załączniki od nr 2.1 do 2.4 do SIWZ - formularze cenowe, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/ oraz platformie: https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Mossora 1
Brzeg 49-301
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Brzeskie Centrum Medyczne
ul. Mossora 1
Brzeg 49-301
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in