Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie wzdłuż ulicy Mostowej I Browarnej będącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw

» Notice description

2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont i przebudowa ogrodzenia terenu Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie wzdłuż ulicy Mostowej i Browarnej będącego w obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Krasnystaw”.
Zamawiający informuje, że roboty budowlane, będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji niniejszej inwestycji.
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje m.in. :
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- konstrukcje murowe,
- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty izolacyjne,
- budowa opaski odwadniającej budynek,
- wykonanie, dostawa i montaż przęseł stalowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Mostowa 4
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Mostowa 4
Krasnystaw 22-300
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in