Dostawa zestawów do operacji i ubrań operacyjnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa zestawów do operacji i ubrań operacyjnych.

Zamówienie podzielone jest na trzy pakiety :
Pakiet Nr 1 – Zestawy do operacji,
Pakiet Nr 2 – Zestawy do operacji,
Pakiet Nr 3 – Ubrania operacyjne.

Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 1 - Formularz Asortymentowo – Cenowy dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bolesława Leśmiana 4
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in